Weserumschlagstelle


Weserumschlagstelle


Weserumschlagstelle 1906 - Der Hafen von Münden

Weserumschlagstelle Oktober 2012
Foto: Thomas Tölle